Posted on

การแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน

การแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยลงพื้นที่ ณ ด่านศุลกากรเบตง และด่านศุลกากรสุไหง-โกลก เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทย Continue reading การแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน

Posted on

กำแพงเฮเดรียนเคยเป็นพรมแดนของจักรวรรดิโรมัน

เขตแดนทางตอนเหนือของจักรวรรดิโรมันกำแพงเฮเดรียนนั้นเป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศที่มีปราสาทวิหารและซากปรักหักพังที่งดงามทอดยาวจากด้านหนึ่งของอังกฤษไปยังอีกฝั่งตรงกลางเป็นส่วนที่น่าจับตามองมากที่สุดคือกำแพงสูงขึ้นและตกลงไปบนเนินเขาสูงชัน ผู้เดินทางรายวันควรมุ่งหน้าไปยังป้อมที่เก็บรักษาไว้ที่ Housesteads และ Vindolanda Continue reading กำแพงเฮเดรียนเคยเป็นพรมแดนของจักรวรรดิโรมัน

Posted on

การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่ปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มของโปรตีนชนิดต่าง ๆ ที่รวมเข้าด้วยกันที่พบภายในเซลล์ คอนเดนเสทเหล่านี้พบว่ามีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางชีวภาพหลายอย่างและยังเกี่ยวข้องกับโรคต่างๆเช่นโรคฮันติงตัน, เส้นโลหิตตีบด้านข้าและมะเร็งหลายประเภท ระบบหนึ่งที่โปรตีนคอนเดนเสทมีบทบาทสำคัญคือการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ทีซึ่งมีความสำคัญมากในการผลิตแอนติบอดี้ Continue reading การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่ปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ